PRIVACY POLICY​

 

Privacy verklaring LUXURY ZONE

LUXURY ZONE neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@luxuryzone.nl


LUXURY ZONE is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Spiegelstraat 38a 1405 HX in Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52184188.

 

LUXURY ZONE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop LUXURY ZONE de gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

 

LUXURY ZONE blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. LUXURY ZONE adviseert jou dan ook de privacy policy regelmatig te raadplegen.

 

Persoonlijke gegevens

LUXURY ZONE is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door LUXURY ZONE de verwerkingsverantwoordelijke.


Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LUXURY ZONE persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LUXURY ZONE voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LUXURY ZONE worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 
Marketing Doeleinde: Direct marketing
Gegevens:                  Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag:                 Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:         Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
 
Doeleinde:                  Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens:                  NAW, E-mailadres, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag:                 Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:         Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

LUXURY ZONE verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

LUXURY ZONE heeft persoonlijke gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

LUXURY ZONE gebruikt jouw persoonlijke gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, namelijk om:

 • Onze diensten te verlenen en te factureren;
 • Jouw bestellingen af te handelen en jou te informeren over het verloop daarvan;
 • Met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 • Analyses uit te voeren voor rapportage-doeleinden;
 • Onze diensten op jouw wensen af te stemmen;
 • Onze diensten te verbeteren;
 • Jouw extra diensten en voordelen aan te bieden;
 • Informatie over jou te verstrekken aan derden indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Informatie over jou te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • Te controleren of jij aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 • Jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

 

Alle online betalingen worden volledig SSL Secure afgehandeld door Mollie B.V., één van de grootste online betaalplatvormen van Nederland. Mollie B.V. beschikt over de meest veilige betaalafhandelingssystemen. We hebben nooit inzage in jouw persoonlijke bankgegevens. Het internet is echter een open systeem en LUXURY ZONE kan niet garanderen dat de door jou ingevulde persoonlijke gegevens niet door anderen kunnen worden onderschept.

 

Wij houden ons het recht voor alle gegevens te openbaren in de mate waarin wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking daarvan wettelijk verplicht is, om het beleid van onze websites te handhaven, of om jouw rechten, eigendom of veiligheid of die van anderen te beschermen. Merk op dat het gebruik van elke functie die jij op onze website aantreft zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram de ‘vind ik leuk’-functie (eveneens gekoppeld aan Facebook en Instagram) ertoe kan leiden dat er door ons of door anderen gegevens worden verzameld of gedeeld over jou. Wij kunnen niet beïnvloeden hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt of gedeeld door sites van externe partijen of aan wie dat openbaar wordt gemaakt. Zorg ervoor dat je het privacy beleid en de instellingen op de sites van jouw sociale netwerken leest om er zeker van te zijn dat je begrijpt welke gegevens zij delen en daarmee akkoord gaat.

 

Als je niet wilt dat LUXURY ZONE gegevens over jou deelt met de sites of applicaties van social media, moet je niet naar de sites of applicaties van die social media gaan. Je moet dan bijvoorbeeld niet op een ‘vind ik leuk’-knop klikken op een productdetailpagina.

 

Je mag te allen tijde inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kunt jij ons te allen tijde verzoeken jouw persoonsgegevens te veranderen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Je kunt tevens jouw gegevens online inzien en wijzigen door in te loggen.

 

Cookies

We kunnen ‘cookies’ op onze website gebruiken. Een cookie functioneert als een identificatiekaart voor jouw computer. Als je naar de website van LUXURY ZONE gaat, worden er unieke cookies op jouw computer gezet om jouw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze sites bezoeken. Door jouw browser te herkennen kunnen we jou beter van dienst zijn.

De meeste browsers bieden je de keus om cookies te accepteren of te weigeren door je browservoorkeuren aan te passen. Je hebt de keus om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gesteld als er een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren. Merk op dat als je besluit alle cookies te weigeren, bepaalde onderdelen van deze website mogelijk voor jou niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren. Daarnaast kan LUXURY ZONE Analytics gebruiken om de activiteit op onze website te monitoren. Als je meer wilt weten over hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt, ga je naar:

“How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” op www.google.com/policies/privacy/partners.

 

Door jouw persoonlijke gegevens in te vullen geef je ons je toestemming om die gegevens te gebruiken zoals aangegeven in dit privacy beleid. Je hebt de volgende rechten om jouw gegevens te wijzigen: het recht om de gegevens te bekijken die we over jou bewaren, het recht om verkeerde of onvolledige gegevens te laten corrigeren, of (in bepaalde omstandigheden) je persoonlijke gegevens te laten verwijderen, en het recht om ons te vragen te stoppen jouw informatie te geven over onze diensten.

Als je vragen hebt, feedback wilt geven of meer wilt weten over hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt, of als je toegang tot je persoonlijke gegevens wilt hebben, of die wilt laten corrigeren of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via  info@luxuryzone.nl. Je kunt ook schrijven naar: LUXURY ZONE – Spiegelstraat 38A – 1405 HX Bussum.

 

LUXURY ZONE neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@luxuryzone.nl

LUXURY ZONE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar.

 

LUXURY ZONE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LUXURY ZONE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

LUXURY ZONE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@luxuryzone.nl